Akkerbloemen voor meer biodiversiteit

Door de Coronacrisis komt heel veel stil te liggen, behalve de natuur!

Aan de Waalstraat in Gendringen heeft biologische boer Eric Ketelaar in samenwerking met Stichting Club Green Up deze week ruim één hectare zomergerst ingezaaid. Bijzonder is dat de akkerranden van dit perceel zijn ingezaaid met een speciaal door agricultureel coöperatief VAL-Oude-IJssel geselecteerd bloemrijk graslandmengsel. Dit wordt gedaan om de biodiversiteit te bevorderen. Biodiversiteit is de totale samenstelling van de planten (flora) en dieren (fauna) die in een leefgebied voorkomen. Deze diversiteit of variatie in soorten is belangrijk om voldoende voeding te kunnen bieden aan dieren en mensen, en om ziekten en plagen te voorkomen.

Akkervogels zoals Veldleeuwerik, Patrijs, Grasmus en Kwikstaart kunnen in deze akkerranden hun nesten bouwen, voldoende natuurlijk voedsel vinden en het biedt deze akkervogels beschutting voor het grootbrengen van hun jongen. Hierdoor is er weer toekomstperspectief voor akkervogels in de Achterhoek.

De grote variatie aan bloemen in de akkerranden trekt diverse soorten vlinders en wilde bijen die er honing en nectar vinden.  Nuttige insecten die ook in deze akkerranden leven functioneren als voeding voor vogels en als natuurlijke plaagbestrijders. Hoe meer variatie in flora en fauna, hoe minder kans op plagen. Er worden specifiek inheemse plantensoorten gebruikt omdat die het beste bestand zijn tegen de plaatselijke klimatologische omstandigheden en het beste microklimaat bieden aan diersoorten die hier van nature voorkomen. De zomergerst wordt in de voedselketen gebruikt als biologisch voer voor kippen en varkens.

Akkerranden ingezaaid met bloemrijk graslandmengsel

Reacties (31)

Reacties zijn gesloten.

Contact Club Green Up

Club Green Up en Privacy

Bezoek ons op Social Media