Lets green-up the world

Cash for Clubs

Nieuwe natuur ontwikkelen

Club Green Up heeft als doel zoveel mogelijk nieuwe natuur te ontwikkelen met hulp van clubs en verenigingen. In ruil daarvoor krijgen zij een leuk geldbedrag gestort in de clubkas. Bovendien is het ook mogelijk dat mensen bomen planten voor een goed doel.

Krimpregio's

In Nederland liggen veel braakliggende terreinen zonder een duidelijke bestemming. Deze terreinen zijn fantastisch in te richten als tijdelijke of permanente nieuwe natuur. Zeker in het oosten van het land, de zogenaamde “krimpregio’s”.

Voor de crisis is hier door de gemeenten veel grond aangekocht. Dit heeft men gedaan met de verwachting dat deze terreinen nodig zijn als nieuwe bouw en industrie terreinen, om de groei op te vangen. Veel gemeenten krijgen echter de komende jaren te maken met krimp door vergrijzing van de bevolking. Daarnaast stoppen in de buitengebieden veel boerenbedrijven door gebrek aan opvolgers.

Vragenlijst

Vul onderstaande korte enquête in om te bepalen hoe belangrijk milieubescherming is in onze samenleving.
En wat willen Clubs en verenigingen doen om het milieu te verbeteren?

Clubs planten voor Cash

Appelbomen
Beukenboom
Eiken en beukenboom

Geldbedrag in clubkas

Clubs en verenigingen worden gestimuleerd om te helpen met aanplanten van nieuwe natuur.

Per geplant boompje, van ongeveer 60 cm hoog, wordt er een geldbedrag in de clubkas gestort. Een club of vereniging kan €0.25 tegemoet zien voor elk geplant boompje.

Kinderen kunnen heel eenvoudig samen met een volwassene ongeveer 50 tot 100 boompjes per uur planten.

Voordat de aanplant gaat plaatsvinden wordt het terrein met frees en ploeg bewerkt zodat de grond mooi los is.
Per hectare kunnen er ongeveer 1150 boompjes geplant worden.

Op een plantdag wordt er voor eten en drinken gezorgd. Naast nuttig, is het belangrijk dat het daarnaast ook gezellig is.

 • Educatief
 • Samenwerking
 • Spekken clubkas
 • Nieuwe natuur in eigen regio
 • Gezellig en ontspannend
 • Meer biodiversiteit
 • Minder hittestress tijdens warme zomers
 • Meer wateropslag door aanleg wadi’s en sloten

Financieel

We willen deze projecten op de volgende manieren financieren:

 • Inzet van vrijwilligers
 • Subsidies
 • Samenwerkingsverbanden met andere natuurorganisaties
 • Sponsoring
 • Giften
 • Fondsenwerving

Trots op onze sponsoren

Contact Club Green Up

Club Green Up en Privacy

Bezoek ons op Social Media