Waarom nieuwe natuur?

Waarom is nieuwe natuur belangrijk?

Er is de laatste jaren een zorgelijke afname te zien in  aantal boshectare. Deze ontbossing zorgt voor ongeveer 20 procent van de opwarming van de aarde  Bossen zijn namelijk van groot belang voor het opslaan van broeikasgassen. En juist díe broeikasgassen nemen de laatste jaren alleen maar toe door  o.a. uitbreiding van industrieën, landbouw en verkeer. Om een idee te geven: Voor 1 ton CO2 uitstoot (7x op-en neer vliegen naar Parijs) moeten 50 bomen minsten een jaar lang groeien!

Ontbossing is ook 1 van de redenen dat er een afname te zien is in de biodiversiteit; oftewel de diversiteit aan leven (alle levende organismen en systemen) in een bepaald gebied. Het handelen van de mens put de natuur uit. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek van Natuurmonumenten gebleken dat bepaalde insectengroepen de laatste 27 jaar met 76% zijn afgenomen. Omdat insecten een belangrijke voedselbron zijn voor vogels, is ook hierin een afname te zien. 

Op het klimaatakkoord in 2015 in Parijs zijn door de EU strategieën opgesteld die zich richten op het tegengaan van CO2-uitstoot. De Nederlandse overheid neemt diverse maatregelen om natuur- en klimaatverandering tegen te gaan. Maar dit kunnen zij niet alleen. Wij, de Nederlandse burgers, kunnen ook ons steentje bijdragen. Daarom is ClubGreenUp opgericht. 

Hoe ontwikkelen wij nieuwe natuur?

Door braakliggende terreinen in te richten als nieuwe natuur kan de biodiversiteit zich daar verder ontwikkelen en zorgen de bomen voor meer CO2 opslag. Met gemeenten of bedrijven worden afspraken gemaakt voor het gebruik van de terreinen.
De terreinen worden omgeploegd en ingezaaid met meerjarige bloemenmengsels, zodat ook de insecten en vogels zich weer kunnen ontwikkelen. De bloemen zorgen er tevens voor dat bomen wat koeler staan zodat ze ook beter beschermd worden tijdens hittegolven. 

In samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties en lokale ondernemers wordt er een plan gemaakt voor de inrichting van het terrein. Het daadwerkelijke ontwerp wordt gemaakt door een professioneel bedrijf. Vervolgens wordt er gekeken of er een lokale partij zich heeft aangemeld die wil helpen bij de aanplant. Is dit niet het geval, dan gaat ClubGreenUp zelf actief op zoek naar een club, vereniging of school die wil helpen.

Wat voor natuur planten wij?

Afhankelijk van de vraag van gemeenten of omgeving wordt bijvoorbeeld een fruitbos, voedselbos, bomenbos of speelbos geplant. Ook kun je denken aan de aanleg van een recreatiepark of een toekomstig productiebos, waar selectief wordt gekapt voor de bouw van huizen. Hierbij zijn alle soorten vegetatie mogelijk, passend bij het bestemmingsplan van het terrein.

Daarnaast kan er onderscheid worden gemaakt tussen permanente of tijdelijke nieuwe natuur. Soms is er al een toekomstig bestemmingsplan voor het terrein aanwezig en kan er (slechts) tijdelijk gebruik worden gemaakt van dit terrein. Hiermee wordt dan met de aanplant van de vegetatie rekening gehouden. Meer weten over tijdelijke natuur?

Hoe wordt de nieuwe natuur onderhouden?

Een goed onderhoud van de natuur is net zo belangrijk als de aanplant ervan. De eigenaar van de grond blijft verantwoordelijk  voor het onderhoud van het terrein en hierover worden in de gebruikersovereenkomst nadere afspraken gemaakt. 

ClubGreenUp denkt hierin graag mee. Met lokale stichtingen kunnen vaak afspraken gemaakt worden, zodat het onderhoud door hen gedaan kan worden. Bij voedselbossen en productiebossen zou dan bijvoorbeeld de opbrengst van het bos ter gunste kunnen komen van de onderhoudende partij. ClubGreenUp blijft zich verantwoordelijk voelen en zal ook na de aanplant het terrein af en toe bezoeken.

Contact Club Green Up

Club Green Up en Privacy

Bezoek ons op Social Media