Privacyverklaring

Privacy Statement Club Green Up

Club Green Up verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Club Green Up verwerkt ten behoeve van:

  • het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen;
  • het aangaan en uitvoeren van een vrijwilligerswerk;
  • het voeren van een administratie ten aanzien van de inzet als vrijwilliger of donateur;
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven;
  • het informeren over en benaderen voor activiteiten van Club Green Up;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Club Green Up informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking, indien we dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Club Green Up zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Club Green Up maakt gebruik van diverse (IT) leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens. Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit Club Green Up een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.


Uitsluitend indien Club Green Up hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw rechten als betrokkene

Vrijwilligers, donateurs en andere begunstigers
U kunt bij de Club Green Up laten controleren welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren.


Indien u uw schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar na datum beëindiging, behalve die gegevens waarop een langere fiscale bewaarplicht van toepassing is. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat bij ons  kenbaar maken.


Al uw verzoeken aan de Club Green Up zullen meestal direct, maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld. Wij zullen u mogelijk vragen zich te legitimeren.

Minderjarigen

Club Green Up legt geen persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar vast zonder toestemming van een ouder of voogd.


Deze site kan gebruikt worden zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Vrijwilligers

Bij het aanmelden als vrijwilliger geeft u toestemming aan Club Green Up om uw persoonsgegevens in een vrijwilligersdatabase op te nemen en te verwerken. De persoonsgegevens gebruiken we om u van informatie te voorzien.

U kunt bij Club Green Up laten controleren welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal Club Green U dit op uw verzoek corrigeren.


Na beëindiging van uw werkzaamheden als vrijwilliger zullen uw persoonsgegevens maximaal 15 maanden worden bewaard. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve die gegevens waarop een langere fiscale bewaarplicht van toepassing is.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Club Green Up verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.


Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Analytics

Club Green Up gebruikt Google Analytics om geanonimiseerde bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Club Green Up te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het algemene contactadres van Club Green Up of e-mailen naar info@clubgreenup.org.

Contact Club Green Up

Club Green Up en Privacy

Bezoek ons op Social Media