Waarom nieuwe natuur?

Waarom?

De organisatie is ontstaan uit zorgen van kinderen over het huidige, en toekomstige klimaat. Wij als volwassenen hebben de taak om die zorgen bij de kids weg te nemen en samen in actie te komen.

Een mooi voorbeeld hiervan is een eerste project wat inmiddels is opgepakt door de Scouting in Gendringen, in de Achterhoek. Zij hebben samen met zo’n 70 vrijwilligers een hectare braakliggend terrein omgetoverd tot fruitbos.

Het volgende project begint inmiddels alweer aardig gestalte te krijgen, namelijk het inrichten van 3 hectare speelbos voor de jeugd in de regio. Door ontbossing wordt er steeds minder CO2 opgeslagen in het hout van  bomen. Op deze manier willen wij dit een halt toe te roepen. Doordat de verenigingen en clubs  hier een leuk geldbedrag voor krijgen, snijdt het mes zo aan twee kanten. Op deze manier kan iedereen fysiek een steentje bijdragen, in plaats van toekijken vanaf de zijlijn. Bovendien is het ook mogelijk om te planten voor een goed doel.

Nu is het voor veel mensen veelal een “ver van mijn bed” show. Ook kunnen we op deze manier de Nederlandse regering en gemeenten een helpende hand toesteken. Zij kunnen het ook niet alleen, en hebben ook hulp van de burgers nodig.

Insecten en vogels

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde insectengroepen de laatste 27 jaar met 76% zijn afgenomen. Hierdoor zijn er ook steeds minder vogels, omdat die insecten voor hen een belangrijke voedselbron zijn.

De terreinen worden ingezaaid met meerjarige bloemenmengsels, zodat ook de insecten en vogels zich weer kunnen ontwikkelen.

Tussen de bloemen staan de bomen tevens wat koeler en worden ze een beetje beschermd tijdens hittegolven.

Braakliggend terrein Gendringen omgetoverd tot boomgaard

Scouting Gendringen creëert authentieke boomgaard bij Ulft

  • Bomen
  • Beukenbomen
  • Eiken en beukenbomen
  • Bomen
  • Beukenbomen
  • Eiken en beukenbomen
Educatie

Voor, en tijdens de aanplant is er ruimte voor educatie van iedereen die komt helpen.Op deze manier willen wij mensen meer bij de natuur betrekken, en bewust maken van de kwetsbaarheid van onze planeet en het klimaat.

Samenwerking

Wij willen intensief samenwerken met verschillende natuurvereniging en stichtingen.

Uiteindelijk heeft iedereen hier baat bij. Samen staan we sterk.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om braakliggende terreinen in te richten als tijdelijke natuur.
Als dit vooraf juridisch is geregeld, dan kan er worden geplant zonder dat achteraf problemen ontstaan bij het leegruimen als het terrein gebruikt gaat worden waarvoor het destijds is aangekocht.

Intussen heeft de natuur en biodiversiteit zich daar kunnen ontwikkelen.

Contact Club Green Up

Club Green Up en Privacy

Bezoek ons op Social Media